Lasikaiteita on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa, Lukkan KL ja Lukkan LP-kaide. Kaiteita voidaan käyttää parvekelasitusten kaiteina, terassilla, rappusissa tai pelkästään visuaalisena ratkaisuna. Kaide tulee rakentaa, jos putoamiskorkeus tasanteelta ylittää 500mm ja putoamisen vaara on olemassa. Kaiteen minimikorkeus määräytyy putoamiskorkeuden mukaan.

Lukkan LP-kaide

Lukkan LP-kaide on kehitetty vuonna 2013 monikäyttöiseksi kaiteeksi vaativiin maasto-olosuhteisiin. Kaide koostuu vain muutamasta komponentista, ja sen ulkonäkö on selkeä ja yksinkertainen.

Pyöristetty kaiteen käsijohde runkotolppien päällä on erittäin tukeva. Kaide voidaan kiinnittää taso- ja otsapintaan niin, että lasitus on joko sisä- tai ulkopuolella pystytolpista. Kaiteessa voidaan käyttää myös lasin kiinnitykseen kahta lasipaarretta lasin ala- ja yläpinnassa, jolloin lasin ja käsijohteen väliin jää aukko. LP-kaide on lujuuslaskettu lasikaide, jolla on suoritusarvot. Kaide on nopea asentaa, koska se koostuu vain muutamasta kaide-osasta. Kaiteen käsijohteen päälle voidaan asentaa helposti myös liukulasitukset tai parvekelasitukset.

Lukkan KL-kaide
 

Lukkan KL-kaiteella voidaan tehdä visuaalisesti moni-ilmeisiä lasikaideratkaisuja. Mahdolliset KL-profiilit käsijohteen alapuolella tai lattiatasossa voivat olla sirompia.

Kaiteen profiiliratkaisuiden lisäksi siinä voidaan käyttää hyvin erityyppisiä ja -värisiä laseja, joilla saadaan kaiteen ilmettä ja ominaisuuksia muutettua. KL-profiileista koostuva kokonaisuus voidaan toteuttaa myös sillä tavalla, että lasituslista ja runkoprofiili ovat erivärisiä. Pystymme toimittamaan myös erikoislaseja asiakkaan toiveiden mukaan.

Lasikaiteet

Kaide tulee rakentaa, jos putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen vaara on ole- massa. Putoamiskorkeuden ollessa enintään 6 metriä, kaiteen korkeus täytyy olla 1000 mm ja suojaosuuden vähintään 700 mm. Yli kuuden metrin putoamiskorkeuksissa kaiteen korkeus täytyy olla 1200 mm.

Lukkan LP -kaide

Kaiteen ulkonäkö on selkeä ja yksinkertainen. Kaiteen käsijohde on pyöristetty ja erittäin tu- keva.

Kaide voidaan kiinnittää taso- ja otsapintaan niin, että lasitus on joko sisä- tai ulkopuolella pystytolpista. Kaiteessa voidaan käyttää myös lasin kiinnitykseen kahta lasipaarretta lasin ala- ja yläpinnassa, jolloin lasin ja käsijohteen väliin jää vapaa tila.

Lukkan LP -kaide on suunniteltu monikäyttöiseksi kaiteeksi vaativiin maasto-olosuhteisiin. LP-Kaide on testattu lasikaide, jolla on suo- ritusarvot. Kaidelaseina käytetään tyypillisesti 4+4 tai 5+5 laminoitua lasia. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta kaide on nopea ja helppo asentaa. Tukevan käsijohteen päälle voidaan asentaa helposti parvekelasitukset tai liukulasitukset.

Lukkan KL -kaide

Lukkan KL -kaiteella voidaan tehdä moni-ilmeisiä lasikaideratkaisuja. Mahdolliset KL-profiilit käsijohteen alapuolella tai lattiatasossa voi- vat olla sirompia, jolla voidaan rakentaa erilaisia visuaalisia ratkaisuja. KL-järjestelmän runkoprofiili ja lasituslista voivat olla erivärisiä.

Kaiteen tukeva rakenne perustuu kasauspaloihin, joilla profiilit kiinnitetään toisiinsa. Kasauspalat jäävät täysin järjestelmän sisälle piiloon.

Kaide voidaan asentaa taso- tai otsapintaan. Otsapintaan kiinnitys tapahtuu otsakiinnikkeillä, jotka kiinnitetään kantaviin rakenteisiin. Tasopinta-asennus voidaan toteuttaa tolppajaloilla tai sivulistakiinnityksellä. Sivulistakiinnityksellä kaide saadaan asennettua kiinni lat- tian tasopintaan.